ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอบและแจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ครูประจำชั้นรวบรวม ปพ.5 ส่งฝ่ายวัดผล
08 ต.ค. 62
ส่งวิจัยชั้นเรียน
04 ต.ค. 62
ส่งคะแนนและ ปพ.5 ให้ครูประจำชั้น
30 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62
สอบกลางปี (ประถม)/ปลายภาค (มัธยม)
26 ก.ย. 62
ส่งข้อสอบกลางปี (ประถม)/ปลายภาค (มัธยม) ให้ฝ่ายวัดผล
16 ก.ย. 62
ส่งคะแนนการอ่านและคุณลักษณะให้ครูประจำชั้น
23 ส.ค. 62
ประเมินการอ่านชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 2
12 ส.ค. 62
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
29 ก.ค. 62
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทเสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 62
ส่งข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้ฝ่ายวัดผล
17 ก.ค. 62
หยุดวันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62
หยุดวันอาสาฬหบูชา
26 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. 62
ประเมินการอ่าน ชั้น ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 1
20 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู
03 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ครูอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรมบันทึกผลการเรียน (ปพ.5)
24 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา
22 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย
20 พ.ค. 62
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 พ.ค. 62
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มาเตรียมพร้อมและรับอุปกรณ์การเรียน
14 พ.ค. 62
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มาเตรียมความพร้อมและรับอุปกรณ์การเรียน