จดหมายข่าวชาวโพธิ์นิมิต
มุทิตาจิต 2564
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 64
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
การจ่ายเงินเยียวยา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
บันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยสารพัดช่างฯ
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
แห่เทียนพรรษา
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
พิธีร่วมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 62
ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 62
การอบรมการสร้างรายได้จากสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 62
การคัดแยกขยะ
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 62
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
กิจกรรมการแจกเครื่องดื่มโอวัลตินสมาร์ท
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโปรแกรม ปพ.5
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62
กิจกรรมทำบุญเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 62