ปฐมวัย

นางชูศรี หลีวิทยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0810889275
อีเมล์ : paeton2009@hotmail.com

นางกาญจนา ทองเสริม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิตรา แกล้วทนงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0833968809
อีเมล์ : turnsan.07@hotmail.com ข้อมูลค่ะพี่อ้อม