กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจิรานันต์ แก้วมีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0817476953

นางบุญสำรวย กฤตานุพงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0865935402
อีเมล์ : som_bou126@hotmail.com

นางสาวกรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0936614592
อีเมล์ : gorngarn11@gmail.com

นางสาวณัฐรินีย์ เสมสันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0931645455
อีเมล์ : aommy4532@hotmail.com

นางสาววันทนา หล๊ะหมูด
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0898787642​