ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจุฬารัตน์ คุ้มเขต
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,00:01   อ่าน 575 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมนรดา เสนลิ้ม
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวริทธิ์ น้ำตาลพอด
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 539 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนดล สินชัย
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2560,23:59   อ่าน 532 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิรพงษ์ บุญฤทธิ์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2560,23:57   อ่าน 541 ครั้ง